Úvodní slovo

Vítáme Vás na stránkách představující památky středověké hornické krajiny vrcholových partií Slavkovského lesa. Nacházíme se v okolí zaniklého města Lauterbach (Čistá), které vedle Horního Slavkova a města Krásna patřilo k centrům zdejšího hornictví. Jako jediné násilně zcela zaniklo po nuceném vysídlení svých obyvatel v letech 1946-48.

Nechceme, aby tragické události druhé světové války způsobily také další ztráty v podobě zapomnění mnohasetleté historie místa, která se zde utvářela po mnoho staletí. Rádi bychom, aby se Vám uvedený projekt stal průvodcem a inspirací pro hlubší poznání dnes stále opomíjené části našeho domova. Navštívit je můžete jak pouhým kliknutím, tak skutečně pomocí mapy a uvedených geografckých souřadnic (GPS).

Popis projektu

Základním rozhraním stránek je mapa s vyznačenými místy, ke kterým se váží další informace. Body nazýváme „zastavení“, které tak vybízejí ke skutečnému navštívení popisovaných míst. Celkový počet „zastavení“ není stanoven a doufáme, že se nám bude dařit jej v budoucnu dále rozšiřovat. Samostatnou kapitolu tvoří památky města Lauterbach. Zastavení, týkající se zaniklého intravilánu města, jsou řazeny ve zvláštní podkapitole „Město Lauterbach“.

Autoři

Autorem projektu je spolek Terra Incognita, o.s. Vznik projektu byl podpořen příspěvkem z rozpočtu Karlovarského kraje na rozvoj turistického ruchu v roce 2015.

Stránky vznikly jako informační základna multimediální výstavy „Hornický revír Lauterbach“. Jsou místem zveřejňování dosaženého poznání regionu uvedeným spolkem, tak participujících organizací, kteří jsou: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti, Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, obec Krásno, obec Rovná u Sokolova.

Terra incognita, o.s.

Email: info@terra-incognita.cz

WebDesign: Helena Kocandrlova

WebCoding: www.webkoding.cz