Vítejte v městě Lauterbach!

Zde se můžete seznámit s jednotlivými stavbami či místy významných událostí města, které zde existovalo více než 450 let. Jednotlivá zastavení můžete navštívit jak virtuálně, pouhým kliknutím, nebo také osobně, pomocí mapy nebo uváděných geografických souřadnic (GPS).

Město Lauterbach

Město Lauterbach mělo srovnatelnou rozlohu jako tehdejší okresní město Doupov, které dokonce v průběhu 19. století převyšovalo. Tou dobou zde žilo přes 2000 obyvatel v téměř 300 domech. V průběhu 1. poloviny 20. století se počet snížil téměř přesně na polovinu.

Počátky města sahají do 14. století, kam zasazujeme nejstarší archeologické nálezy i první písemnou zmínku. Přesně nevíme, kdy město obdrželo statut města. V polovině 16. století již jím plně disponovalo a byl mu opakovaně potvrzen králem Ferdinandem I. Těžba cínu v okolí trvala s přestávkami do roku 1825, kdy byla definitivně ukončena pro nerentabilnost. Kromě hornictví se zde lidé živili těžbou rašeliny, dobytkářstvím, plátenictvím, výrobou lněného oleje, bednářstvím, krajkářstvím nebo obchodováním s chmelem.

Terra incognita, o.s.

Email: info@terra-incognita.cz

WebDesign: Helena Kocandrlova

WebCoding: www.webkoding.cz